Adatok és szoftver

Az elmúlt években a RIERC kutatói több adatbázist állítottak össze. Az adatbázisok első csoportja régiók közötti tudáshálózatokra vonatkozó információkat tartalmaz a szabadalmazás, kutatási együttműködések és társszerzői kapcsolatok területén.

A második csoport a GEDI és REDI indexeken keresztül a vállalkozás nemzeti és regionális jellemzőibe nyújt betekintést. Az adatbázisokon felül ezen a felületen tesszük elérhetővé Az Ego Network Quality (ENQ) index számításához használt algoritmust, amely adott hálózatból hozzáférhető tudás minőségét számszerűsíti.

 

ADATOK

Régiók közötti feltalálói kapcsolatok

 

Ez az adatbázis európai NUTS2 régiók közötti szabadalmi feltalálói kapcsolatok adatait tartalmazza, az OECD szabadalmi adataira építve (lásd Sebestyén és Varga, 2013). A letölthető fájl súlyozott kapcsolati mátrixokat tartalmaz kiválasztott európai régiókra 2000 és 2010 között három tematikus területen: az Eurostat ICT klasszifikációja alapján, QOL (élettudományok), Sebestyén és Varga (2013) klasszifikációja alapján, valamint nukleáris kutatás.

A kapcsolatok súlyát a régiók között a közös feltalálóval rendelkező szabadalmak száma jelenti.

Az adatok a Matlab .mat adatfromátumában tölthetőek le.

További információért lépjen kapcsolatba Sebestyén Tamással.

 

Régiók közötti kutatási együttműködések (Keretprogramok)

 

Ez az adatbázis európai NUTS2 régiók közötti együttműködési hálózat adatait tartalmazza, az EU Keretprogramokban való részvétel alapján (lásd Sebestyén és Varga, 2013). A letölthető fájl súlyozott kapcsolati mátrixokat tartalmaz kiválasztott európai régiókra 2000 és 2010 között három tematikus területen: informcáió-technológia és –tudomány, élettudományok és nukleáris kutatás.

A kapcsolatok súlyát a régiók között a közös Keretprogram-projektek száma jelenti.

Az adatok a Matlab .mat adatfromátumában tölthetőek le.

További információért lépjen kapcsolatba Sebestyén Tamással.

 

Társszerzői hálózatok az idegtudományok területén

 

Ez az adatbázis az idegtudományok területén publikáló kutatók társszerzői hálózatát tartalmazza 1974 és 2013 között. A letölthető fájl súlyozott kapcsolati mátrixokat tartalmaz minden évre a Scopus adatbázisából származó társszerzői információk alapján. Az adatok a szerzők legfelső 1%-át tartalmazzák (lásd: Sebestyén, Varga és Hau-Horváth, 2016).

A kapcsolatok súlyát a szerzők között a közös publikációk száma jelenti.

Az adatok a Matlab .mat adatfromátumában tölthetőek le.

További információért lépjen kapcsolatba Sebestyén Tamással.

 

Global Entrepreneurship Index (GEI) – Globális Vállalkozói Index

 

A vállalkozás a gazdasági növekedés és fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme. Vállalkozás és vállalkozók nélkül kevesebb innováció, alacsonyabb termelékenység-növekedés és kevesebb új munkahely jönne létre. Azonban a vállalkozói siker nem egy légüres térben jön létre. A vállalkozók egyedi, sajátos – helyi, nemzeti, vagy éppen a nemzetek feletti – gazdasági és társadalmi környezetben tevékenykednek. Ezt, az attitűdök, erőforrások és az infrastruktúra által kialakított sajátos mixet nevezik vállalkozói ökoszisztémának. A Globális Vállalkozói Index (Global Entrepreneurship Index – GEI) egy évről évre kiszámított mutató, amely a vállalkozói ökoszisztémát méri több mint 100 országban, majd rangsorolja ezeket, egymáshoz viszonyítva. A GEI így megmutatja, hogy az egyes országok hogyan teljesítenek hazai és nemzetközi kontextusban. A GEI módszertana a helyi lakosság vállalkozói attitűdjeiről, adottságairól és aspirációkról gyűjtött adatokon alapszik, amelyeket a meglévő társadalmi és gazdasági „infrastruktúrával” – például, ahogy a szélessávú kapcsolatok, vagy a külpiacok elérhetősége - súlyozunk. A kombináció révén létrehozott 14 „pillér” segítségével a GEI a vállalkozói ökoszisztéma „egészségességét” méri.

A GEI első verzióját 2009-ben jelent meg (Acs és Szerb, 2009), kezdetben még Globális Vállalkozói és Fejlődési Index (Global Entrepreneurship and Development Index – GEDI) néven, ez rövidült később Globális Vállalkozói Indexre (GEI). Ezt követően évente jelentek meg az index eredményeit összefoglaló jelentések, könyv formájában (Acs és Szerb 2011, 2012; Acs, Szerb és Autio 2013, 2014, 2015, 2016). Az első verzió óta a GEI számos kisebb változtatáson ment keresztül, 2016-ban pedig sor került egy nagyobb léptékű megújításra is. A felújított index struktúrára azért volt szükség, hogy olyan intézményi változókat is beépíthessünk az indexbe, amelyek a korábbi indexszámítások (GEDI) során még hiányoztak. Ilyenek többek között az intézményi, adózási, munkaerő-piaci szabályok hatásai, a tudományos intézmények minőségének szerepe, valamint a pénzügyi intézményrendszer. Az indexszel kapcsolatos további információért, kérjük, forduljon Prof. Dr. Szerb Lászlóhoz (szerb@ktk.pte.hu).

GEI Dataset 2006-2015 letöltése

 

Regional Entrepreneurship and Development Index (REDI) – Regionális Vállalkozói és Fejlődési Index

 

A regionális vállalkozási dinamika egy olyan komplex, többdimenziós folyamat, amelynek a megértése egy széles körű, szisztematikus (holisztikus) megközelítést igényel. Ennek és a vállalkozás regionális szintű mérésének érdekében hoztuk létre a Regionális Vállalkozói és Fejlődési Indexet (Regional Entrepreneurship and Development Index – REDI Index). A REDI segítségével a régiók vállalkozási rendszerének gyenge pontjai azonosíthatók, a REDI módszertan pedig lehetővé teszi egy adott régió egyedi gazdaság- és fejlesztéspolitikai mixének kialakítását. A REDI Index első verziója 2012 és 2014 között készült el, amely 125 európai NUTS 1 és NUTS 2 régió vállalkozói ökoszisztémáját mérte meg (Szerb et al. 2014, Komlósi et al. 2015). 2016-ben, a FIRES (Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society) nemzetközi projekt keretében a REDI Index struktúrájában kisebb módosításokat hajtottunk végre, az adatállomány pedig kibővítésre került.

A struktúra módosítása azért volt indokolt, hogy az első verzióból kimaradt intézményi-gazdasági folyamatokat mérő változókat beépítsük. Ilyenek többek között a tulajdonjogok, az ágazati specializáció, a munkaerő-piaci szabályozások, az adózási szabályok és a tudományos intézmények. Az említett változók bevonása elősegítik azt, hogy a REDI tudományos interpretálhatósága az eddigiekhez képest növekedjen. Az adatállomány nemcsak új indikátorokkal lett bővítve, hanem időben is kiterjesztettük őket. A bővített adatállomány 2007 és 2014 közötti értékeket tartalmaz, amelyet két időszakra bontottunk (2007–2011 és 2012–2014). Az indexszel kapcsolatos további információért, kérjük, forduljon Prof. Dr. Szerb Lászlóhoz (szerb@ktk.pte.hu).

REDI Dataset 2007-2014 letöltése

 
 

SZOFTVER

Ego-hálózat minőség (ENQ) index kalkulátor

 

Az itt letölthető fájlcsomag a Sebestyén és Varga (2013) által kifejlesztett Ego Network Quality index értékét számítja ki adott hálózati szerkezet és tudásszintek mellett.

A csomag Matlab alatt működik és legfeljebb 50 csúcsot tartalmazó hálózatokat képes kezelni. További információért lépjen kapcsolatba Sebestyén Tamással.

 

 

 

Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ

- RIERC -