Rólunk

A regionális innováció- és vállalkozáspolitika központi helyen áll az EU 2014-től indult reformált Kohéziós Politikájában, de döntő szerepet játszik az USA valamint Ázsia fejlett és feltörekvő országainak fejlesztéspolitikáiban is.
A Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center – RIERC) célja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE KTK) több mint egy évtizede zajló, nemzetközi és hazai szakmai körökben komoly tudományos visszhangot kiváltó kutatómunka műhely-jellegének hatékonyabbá tétele, a csoportszintű megjelenés erősítése.
A RIERC négy, a PTE KTK-n évek óta működő és több szálon folyamatosan egymással kapcsolatban álló kutatócsoportot integrál, melyek a következők:
- a Regionális innováció kutatócsoport (ökonometriai vizsgálatok, innovációs hálózatelemzés, ágens alapú innovációs kutatások),

- a Regionális vállalkozáskutatások csoportja (a REDI (Regional Entrepreneurship and Development Index) index kidolgozása, GEM (Global Entrepreneurship Monitor) kutatások),
- a Kisvállalati versenyképességi kutatócsoport (kisvállalati, regionális versenyképességi vizsgálatok, a kisvállalati versenyképességi index kidolgozása),
- a Fejlesztéspolitikai hatásmodellező kutatócsoport (a regionális innovációs és vállalkozási szakpolitikai beavatkozások gazdasági hatásait vizsgáló modellek kifejlesztése).
A négy kutatócsoport munkáját számos nemzetközi és hazai kutatási projekt támogatta/támogatja az elmúlt másfél évtizedben.
A RIERC igazgatója Dr. Varga Attila. Az igazgató munkáját az igazgatótanács támogatja, melynek tagjai: Dr. Erdős Katalin, Dr. Sebestyén Tamás, Somogyiné Dr. Komlósi Éva és Dr. Szerb László.

Regionális Innovációs Vállalkozási Központ

- RIERC -